OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Chcete reklamu na tomto místě?
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Nagyszombati kerület

Országrész: Szlovákia (szállás), Régió: Nagyszombati kerület (szállás)
Thermalpark [Felnagyítani - új ablak]

Dunajská Streda - termální akvapark

Okresní m?sto v Podunajské rovin? mezi Bratislavou a Komárnem ležící v srdci Žitného ostrova. Žitný ostrov, území ohrani?ené hlavním tokem Dunaje a jeho ramenem Malý Dunaj, je nejv?tším vnitrozemským ostrovem v Evrop?. Nejv?tší atrakcí m?sta je Thermalpark, soustava mnoha bazén? a vodních atrakcí s lé?ivou termální vodou o teplot? kolem 55 stup?? z hloubky 1600 m.

www: M?sto Dunajská Streda (stránky m?sta Dunajská Streda)
Thermalpark Dunajská Streda (akvapark Thermalpark)

Fotografie: Thermalpark.sk Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Rozhledna na Velké Homo?i. [Felnagyítani - új ablak]

Malé Karpaty

Tém?? 100 km dlouhé poho?í táhnoucí se od Nové M?sta nad Váhom až k Bratislav?. Z velké ?ásti zalesn?né listnatými stromy. Chrán?né formou ChKO Malé Karpaty. Nejvyšším vrcholem jsou Záruby (768 m). Poblíž n?j p?ístupná jeskyn? Driny. Dobré podmínky pro p?ší turistiku a cykloturistiku, v zim? pro b?žecké lyžování. Nachází se zde i n?kolik lyža?ských st?edisek - Pezinok (areál Pezinská baba), Modra, Brezová pod Bradlom a další. V oblasti n?kolik vodních nádrží vhodných ke koupání i pro vodní sporty - Buková, Boleráz, Kuchy?a a další. Atrakcí je d?ev?ná rozhledna na vrchu Ve?ká Homo?a (709 m). V obcích uchovaný lidový folkór. ?ada z?ícenin hrad? - ?achtický hrad, Dobrá Voda, Korlátka, Ostrý Kame?, Plavecký hrad, ?ervený kame?. Nad obcí Brezová pod Bradlom monumentální Štefánikova mohyla.

www: Turistika.cz - Bílé Karpaty (stru?n? o poho?í)
M?sto Modra (stránky m?sta v?nující se i okolí)
?achtický hrad (info a fotky z?íceniny)
Pezinok.sk (stránky m?sta Pezinok)
Lozorno (obec na SZ Malých Karpat v okrese Malacky)

Fotografie: Pezinok.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Tren?ínský Hotel Thermia Palace [Felnagyítani - új ablak]

Pieš?any

Láze?ské m?sto u Váhu s více než 30 000 obyvateli. Ve sv?toznámých lázních se lé?í nemoci pohybového aparátu a nervové choroby. Lé?ebnými p?írodními zdroji jsou sirná termální voda (teplota 68 stup??) a sirné bahno. ?ást m?sta, p?edevším n?které láze?ské domy, tvo?í památkovou zónu. Na jihu m?sta vodní nádrž S??ava s možností vodních sport? (vlek na vodní lyžování) a vyhlídkových plaveb lodí. Sou?ástí nádrže je um?le vytvo?ený Pta?í ostrov, památka UNESCO, hnízdišt? vzácných druh? pták?. Z obce Horná Streda možnost plavby na pltích po Váhu do Pieš?an. Severovýchodn? od m?sta se zvedá poho?í Považský Inovec, 10 km západn? od m?sta za?ínají Malé Karpaty.

www: M?sto Pieš?any (stránky m?sta Pieš?any)
Lázn? Pieš?any (prezentace pieš?anských lázní)
Plavba na pltích do Piš?an (plavba na vorech po Váhu)
Ski Ratnovská zátoka (vodní lyžování na S??av?)

Fotografie: Kúpele Pieš?any, a.s. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Termálpark [Felnagyítani - új ablak]

Ve?ký Meder - termální koupališt?

M?sto s 10 000 obyvateli v okrese Dunajská Streda, 10 km od hrani?ního p?echodu nedaleko ma?arského m?sta Györ. Termální koupališt? s lé?ivou vodou o teplot? 57 - 68 stup?? zde bylo otev?eno již v roce 1974. Složení vody vykazuje lé?ivé ú?inky na pohybové ústrojí a klouby. V roce 2004 zde vznikl velký rekrea?ní areál Termálpark sloužící návšt?vník?m po celý rok. Možnost koupání v p?írod? i v zim? podobn? jako v akvaparku v Liptovském Mikuláši. U 10 km vzdáleného Dunaje chrán?né lužní lesy a vodní vegetace (nap?. ?i?ovské mrtvé rameno), Dunajská cyklostezka.

www: M?sto Ve?ký Meder (stránky m?sta Ve?ký Meder)
Termálpark Ve?ký Meder (rekrea?ní areál Termálpark)

Fotografie: Termal s.r.o. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil