OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Morva-Sziléziai kerület

Országrész: Morvaország (szállás), Régió: Morva-Sziléziai kerület (szállás)
Naho?e: Dlouhé Strán?, v pozadí Prad?d. Dole: Chata Ji?ího na Šeráku. [Felnagyítani - új ablak]

Jeseníky

Poho?í na rozhraní Moravy a Slezska. Nejvyšší moravské hory, jímž vévodí Prad?d (1491 m), holý vrchol s charakteristickou siluetou telekomunika?ní v?že. Významnými lyža?skými a turistickými centry jsou Prad?d, láze?ské m?ste?ko Karlova Studánka, Malá Morávka, ?ervenohorské sedlo na významné silni?ní trase ze Šumperka do Jeseníku, Ramzová pod horou Šerák, na kterou vede dvouseda?ková lanovka. Technickou raritou je p?e?erpávací vodní elektrárna Dlouhé Strán?. Hory nabízejí ohromné možnosti turistických, cyklistických i lyža?ských tras. Nedaleko láze?ského m?sta Jeseník rozhledna Zlatý chlum a nejv?tší moravské rašeliništní jezírko na Rejvízu.

www: Jeseniky.org (pr?vodce po Jeseníkách)
eJeseniky.cz (pr?vodce po Jeseníkách)
www.info-jesenik.cz (m?sto Jeseník)
www.lipova-lazne.cz (obec Lipová-lázn? nedaleko Jeseníku)
www.malamoravka.cz (obec Malá Morávka pod Prad?dem)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Pustevny [Felnagyítani - új ablak]

Moravskoslezské Beskydy

Rozlehlé poho?í na hranici ?eska, Slovenska a Polska. Rozsáhlé, p?evážn? smrkové lesy. Již v roce 1973 byly vyhlášeny Chrán?nou krajinnou oblastí, která je nejv?tší v ?R. Pov?stmi op?edenou a památnou horou je Radhoš? (1129 m) se známou kaplí a sochou pohanského boha Radegasta. Nedaleko se nachází horské sedlo Pustevny s lyža?ským st?ediskem, seda?kovou lanovkou a uniktním souborem d?ev?ných staveb od Dušana Jurkovi?e. Nejvyšším bodem horstva je Lysá hora (1323 m). Mezi známé vrcholy se ?adí malebný Solá? (861 m) již ve Vsetínských vrších s lyža?ským centrem. K lyža?ským centr?m se ?adí Bílá, Morávka a další. Rožnov pod Radhošt?m je znám pro sv?j rozlehlý skanzen.

www: www.beskydy.cz (Beskydy On-line - informace z regionu)
nature.hyperlink.cz/Beskydy (ChKO Beskydy)
www.beskydy-valassko.cz (Beskydy a Valašsko)
www.trojanovice.cz (obec Trojanovice pod Pustevnami)
www.frenstat.cz (m?sto Frenštát pod Radhošt?m)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Opava

Opava je centrum ?eského Slezska, leží na soutoku ?ek Opavy a Moravice v úrodném údolí pod výb?žky Nízkého Jeseníku. Mnoho historických a kulturních památek. V roce 1814 vzniklo Slezské zemské muzeum, které je nejstarším muzeem na území ?eské republiky. Od roku 1990 sídlí v Opav? Slezská univerzita.

www: www.opava-city.cz (oficiální stránky m?sta Opava)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Ostrava

Ostrava je t?etí nejv?tší m?sto v ?R. V minulosti bylo chápáno jako ocelové srdce republiky, po roce 1989 však zaznamenalo výrazný p?erod v moderní m?sto. T?žba nerostných surovin byla utlumena, v sou?asnosti všechny zdejší hlubinné doly jsou již zakonzervovány. Ostrava se prezentuje mimo jiné jako m?sto sportu. Jedním ze symbol? m?sta je budova Nové radnice s vyhlídkovou v?ží.

www: www.ostravainfo.cz (stránky m?stského informa?ního centra)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Technické muzeum [Felnagyítani - új ablak]

Pet?vald u Karviné

Na území hornického m?sta Pet?vald u Karviné se nachází kostel sv. Jind?icha se 14 kapli?kami k?ížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu - viz foto - (sou?ást Muzea T?šinska) je umíst?na ojedin?lá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a prom?nná expozice, jež je pravideln? obm??ována s tématikou týkající se regionu ?i technických historických zajímavostí.

www: www.petrvald-mesto.cz (m?sto Pet?vald)

Fotografie i text: M?sto Pet?vald.

Pood?í - Chrán?ná krajinná oblast

Území v SV ?ásti Moravské brány, p?ibližn? mezi m?sty Nový Ji?ín a Ostrava. ?í?ní niva kolem odry, vysychající t?n?, lužní lesy. ChKO se snaží uchránit mok?adní ekosystémy. Evropsky významná tahová cesta ptactva. Turistické trasy i cyklotrasy.

www: Pood?í (p?kné stránky o ChKO Pood?í)
ChKO Pood?í (správa ChKO Pood?í)


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil