OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállás

Brněnská přehrada

Tippek kirándulásra - Vysočina kerület - morvai területe

Országrész: Morvaország (szállás), Régió: Vysočina kerület - morvai területe (szállás)
Tel?ské nám?stí [Felnagyítani - új ablak]

Tel?

Historické m?sto na pomezí Moravy a ?ech. Od roku 1992 je za?azeno na prestižním Seznamu sv?tového kulturního a p?írodního d?dictví UNESCO. Zámek, tel?ské p?edm?stí Staré M?sto, kostel Matky Boží, kaple sv. Rocha - to jsou n?která z míst lákajících velké množství p?ijížd?jících návšt?vník?.

www: www.telc-etc.cz (oficiální stránky m?sta Tel?)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Fryšavská hájovna [Felnagyítani - új ablak]

Ž?árské vrchy - Chrán?ná krajinná oblast

Nejvyšší ?ást ?eskomoravské vrchoviny pojmenovaná podle nejv?tšího m?sta v oblasti, Ž?áru nad Sázavou. Nejv?tší výšky dosahuje vrcholem Dev?t skal (836 m). Malebná krajina plná mnoha roztroušených zapadlých osad. Zdejší terén je v zim? hojn? využíván pro b?žecké lyžování, centrem je Nové M?sto na Morav? s p?ilehlým areálem u Ski hotelu, kde se jezdí i závody sv?tového poháru. V lét? podmínky pro cykloturistiku. Mezi známá turistická st?ediska pat?í T?i Studn?, Fryšava, Sn?žné, Svratka a mnoho dalších vesi?ek. Pod Žákovou horou pramení ?eka Svratka, v rybníku Velké Dá?ko za?íná svoji pou? ?eka Sázava. K letní rekreaci lákají i rybníky Medlov a Sykovec.

www: www.zdarskevrchy.cz (o život? a krásách tohoto kousku p?írody)
www.nmnm.cz (Nové M?sto na Morav?, mapa upravovaných lyž. tras)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil