OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Ústí nad Labem-i kerület

Országrész: Csehország (szállás), Régió: Ústí nad Labem-i kerület (szállás)

?eské Švýcarsko - Národní park

Nádherný kus p?írody v severozápadních ?echách od roku 2000 chrán?ný jako národní park. Ka?on ?eky Labe zde vytvo?il nejv?tší pískovcový ka?on v Evrop?. Známá Prav?ická brána je nejv?tším skalním mostem v Evrop?. Lákavá je Tichá a Divoká sout?ska ?í?ky Kamenice s vyhlídkovými plavbami na pramicích. Romantická obec H?ensko, hluboce za?íznutá ve skalách v údolí Labe je nejníže položenou obcí v ?eské republice. Ve vesnici Ch?ibská na východ? oblasti nejstarší funk?ní sklárna v Evrop?.

www: www.ceske-svycarsko.com (pr?vodce po ?eském Švýcarsku)
www.pbrana.cz (Prav?ická brána)
www.soutesky-hrensko.cz (sout?sky na ?í?ce Kamenice u H?enska)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Klínovec v zim?. [Felnagyítani - új ablak]

Krušné hory

Krušné hory jsou poho?ím, které v délce 130 km tvo?í historickou p?irozenou hranici mezi ?echami a N?meckem. Nejvyšší horou je Klínovec (1244 m). Nejv?tším lyža?ským centrem je Klínovec, v jehož sousedství je areál Boží Dar - Neklid. Mezi další menší st?ediska lyžování pat?í Pernink, Bublava, Bou??ák a další. Všechna jmenovaná jsou soust?ed?na do "karlovarské" ?ásti hor. V podkrušnoho?í mnoho významných pr?myslových m?st - Ostrov nad Oh?í, Chomutov, Litvínov, Teplice a další.

www: www.volny.cz/rkarel (cyklostezsky po Krušnoho?í)
www.bozidar.cz (Boží Dar)
www.klinovec.info (aktuální zprávy z regionu Klínovecka)
www.krusnohorci.net (Krušnohorci - informace z Krušnoho?í)
www.mujchomutov.cz (M?j Chomutov - informa?ní servis m?sta)

Foto: Houda Bouda, Boží Dar. Text: R. Vystr?il, LevneUbytování.net.

Labské pískovce - Chrán?ná krajinná oblast

Hluboce za?íznutý ka?on Labe v pískovcových skalách a území dále na západ tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast Labské pískovce. Na nejvyšším míst? Labských pískovc?, D??ínském Sn?žníku (723 m), naleznete krásnou rozhlednu. Centrem oblasti je m?sto D??ín nabízející aquapark.

www: www.labskepiskovce.cz (ChKO Labské pískovce + ?eské Švýcarsko)
www.mudecin.cz (m?sto D??ín)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Lužické hory - Chrán?ná krajinná oblast

Lužické hory jsou nevelké pohrani?ní poho?í, ležící zhruba uprost?ed mezi D??ínem a Libercem v severních ?echách. Malá ?ást poho?í p?echází na území N?mecka, kde se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge). Hory odd?lující severní rovinaté kraje od vnitrozemí ?ech. Nejvyšší horou je Luž (793 m) na hranicích s N?meckem. Od roku 1976 tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast. Oblíbeným cílem výlet? je rozhledna na Jedlové (774 m), unikátní železnou rozhlednu m?žeme nalézt na Studenci. Na hranici ChKO n?kolik menších m?st - Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podješt?dí, Nový Bor, Kamenický Šenov, ?eská Kamenice, Varnsdorf.

www: www.luzicke-hory.cz (skv?lý pr?vodce po Lužických horách)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil