OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Libereci kerület

Országrész: Csehország (szállás), Régió: Libereci kerület (szállás)
Prachovské skály [Felnagyítani - új ablak]

?eský ráj - Chrán?ná krajinná oblast

Krajina s charakteristickými skalními m?sty. V roce 1955 zde byla vyhlášena první chrán?ná krajinná oblast v ?eskoslovensku. Významnými m?sty na okraji oblasti a východisky jsou Mnichovo Hradišt?, Železný Brod, Semily, Ji?ín a Sobotka. Dominantou je charakteristická z?ícenina skalního hradu Trosky. Známými vrcholy jsou Kozákov a Mužský. Nejznám?jšími skalními m?sty jsou Hruboskalsko a Prachovské skály. Poblíž Semil se nachází Bozkovské dolomitové jeskyn?. Po oblasti je zavedena hustá sí? cyklobus?.

www: www.cesky-raj.info (turistický region ?eský ráj)
www.jicin.cz (m?sto Ji?ín)
www.prachovskeskaly.com (Prachovské skály)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Jizerské hory - Chrán?ná krajinná oblast

Jizerské hory jsou poho?ím na severu ?ech mezi Lužickými horami a Krkonošemi. ?ást poho?í spolu s nejvyšším vrcholem Wysoka Kopa se nachází na území Polska. Nejvyšším bodem na ?eské stran? poho?í je hora Smrk (1124 m) s rozhlednou z roku 2003. Výborné podmínky pro p?ší i cyklo turistiku. V zim? vyhledávané místo lyža?? na b?žkách díky velkému množství upravených tratí, známý závod Jizerská 50. Kraj rozhleden, nap?. Slovanka, Tanvaldský Špi?ák, Královka, ?erná Studnice. Jako východiska do hor mohou sloužit i m?sta na jejich jižním okraji, Liberec a Jablonec nad Nisou.

www: www.jizerske-hory.cz (web o Jizerských horách)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Sn?žka od Slezského domu [Felnagyítani - új ablak]

Krkonoše - Národní park

Krkonoše jsou nejvyšším poho?ím ?eské republiky umíst?né p?i hranicích s Polskem. Maximální výše dosahují hrani?ní horou Sn?žka (1602 m). Chrán?no formou Krkonošského národního parku. Mohutné holé horské h?ebeny, rozsáhlé lesní porosty na úbo?ích, skalnaté srázy, ledovcová údolí, rašeliništ?. Charakteristické jsou roztroušené boudy po celých horách, z nichž mnoho funguje jako turistické chaty. Hlavním turistickým a lyža?ským st?ediskem je Špindler?v Mlýn, dosahující nejlepší úrovn? v ?eské republice, d?jist? sv?tového poháru ve sjezdovém lyžování. Dalšími významnými st?edisky jsou Pec pod Sn?žkou, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou. Pramen Labe nedaleko Labské boudy. Pan?avský vodopád je nejv?tším v ?esku.

www: www.krnap.cz (Krkonošský národní park)
www.krkonose.cz/foto (informa?ní servis z Krkonoš)
www.spindleruv-mlyn.cz (Špindler?v Mlýn)
www.skiarealspindl.cz (Skiareál Špindler?v Mlýn)
www.pecpodsnezkou.cz (Pec pod Sn?žkou)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Centrum Liberce [Felnagyítani - új ablak]

Liberec

M?sto v severních ?echách, správní centrum Libereckého kraje. Pom?rn? p?kný a upravený st?ed m?sta. Severo?eské muzeum. ZOO známá p?edevším pro chované bílé tygry. Aquapark Babylón - nejv?tší krytý zábavní komplex v ?esku. M?sto v náru?í hor. Významnou dominantu vytvá?í hora Ješt?d (1012 m) s hotelem a vysíla?em na jeho vrcholu od architekta Hubá?ka. Dopravit se na n?j dá i kabinkovou lanovkou. Nedaleko do Jizerských hor. Po?adatel sv?tového poháru ve skocích na lyžích a závodu sdružená??. D?jišt? Mistrovství sv?ta v klasickém lyžování v roce 2009.

www: www.liberec.cz (oficiální stránky m?sta Liberec)
www.liberec2009.com (p?ipravované MS FIS v klasickém lyžování)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Lužické hory - Chrán?ná krajinná oblast

Lužické hory jsou nevelké pohrani?ní poho?í, ležící zhruba uprost?ed mezi D??ínem a Libercem v severních ?echách. Malá ?ást poho?í p?echází na území N?mecka, kde se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge). Hory odd?lující severní rovinaté kraje od vnitrozemí ?ech. Nejvyšší horou je Luž (793 m) na hranicích s N?meckem. Od roku 1976 tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast. Oblíbeným cílem výlet? je rozhledna na Jedlové (774 m), unikátní železnou rozhlednu m?žeme nalézt na Studenci. Na hranici ChKO n?kolik menších m?st - Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podješt?dí, Nový Bor, Kamenický Šenov, ?eská Kamenice, Varnsdorf.

www: www.luzicke-hory.cz (skv?lý pr?vodce po Lužických horách)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Hrad Bezd?z [Felnagyítani - új ablak]

Mách?v kraj, Máchovo jezero

Romantický kraj nesoucí jméno po ?eském básníkovi K. H. Máchovi. Srdcem Máchova kraje jsou Doksy s Máchovým jezerem (založený v roce 1367 císa?em Karlem IV., pláže, výletní lod?, velký tobogán) a gotický hrad Bezd?z. Do území Máchova kraje zasahují dv? chrán?né krajinné oblasti - ?eské st?edoho?í a Koko?ínsko. B?ehy?ský rybník s velkým množstvím druh? vodních pták? (zákaz koupání). Severn? od Doks jsou Polomené hory s Hrad?anskými st?nami ješt? donedávna nep?ístupné (bývalý vojenský prostor). V nich najdeme tajemné rokle a skalní útvary. Mezi obcemi Zahrádky a ?eská Lípa údolí Robe?ského potoka s p?íkrými skalnatými svahy, tzv. Peklo. Západn? od Starých Splav? v lese plném romantických roklí je skryta Braniborská jeskyn?.

www: infocentrum.doksy.com (Infocentrum Doksy)

Text: Podle IC Doksy R. Vystr?il. Foto: IC Doksy.


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil